Broj računa

 

 

Akcija je zamišljena na dobrovoljnoj bazi tj. svako od nas mora da zna dali mu je to uopće važno ili ne jer je možda vrijeme kao i mjesto sa kojeg gledamo na sve to u trenutnoj situaciji dijeli naša mišljenja kao i osjećaje te ne želimo nikog obavezati ili možda čak opteretiti sa akcijom prikupljanja sredstava za sređivanje mjesnog groblja i crkve a ponajmanje isključiti,prozivati ili nešto slično. Međutim svi su i u svako vrijeme dobro došli pa neka nam se priključe (pomognu) kad, kako i ako mogu… zahvalni smo za svaku pomoć bilo materijalnu (novčanu) kao i bilo koje druge vrste kao naprimjer dobra ideja, dobra ali ne zlo namjerna kritika ili možda mogućnost organizacije posla na licu mjesta …itd… pokušajmo svi skupa na svoj način pomoći jer smo svjesni da svaki od nas ima različite mogućnosti . Možda bi bolje bilo reći da je i riječ podrške jako velika pomoć, a da se naša akcija ne bazira samo na materijalnoj (novčanoj ) bazi već prvenstveno na našem zajedništvu kao i brigi o našim zajedničkim interesima.

 

 

 

Uplate iz Evrope

ZA CRKVU SV. GEORGIJE- BILJANE  GORNJE 
IBAN :
AT19 3743 1000 0386 3644
BIC: 
RVVGAT2B431
RAIFFEISENBANK AM BODENSEE 

 

Uplate iz Kanade

ZA CRKVU SV. GEORGIJE- BILJANE  GORNJE 
IBAN :
RS35 2650 5000 0018 402675
BIC: 
RZBSRSBG

 

Uplate iz Australije

 

Sidney

St.GEORGE PARISH OF BILJANE GORNJE SOCIETY
BROJ RAČUNA :
11261150
BSB BROJ: 
062196

 

Melbourne

CHURCH OF St.GEORGE - BILJANE GORNJE

COMMONWEALTH BANK
BROJ RAČUNA :
10548819
BSB BROJ: 
063608

 

 

Uplate u Hrvatskoj

ZA CRKVU SV. GEORGIJE- BILJANE  GORNJE 

IBAN : HR8824020063206677697
SWIFT:  ESBCHR22

Erste&Steiermärkische Bank d.d.

51000 Rijeka Jadranski trg 3a