Projekti

Obnova groblja i crkve sv.Georgija

Sobzirom da je situacija koja je nas i naše krajeve zadesila pa je vrijeme učinilo svoje de se groblje našlo i nalazi u možemo reći "očajnom" stanju.A za one koji ne mogu da razumiju ovu riječ pokusačemo da im opišemo. To je stanje napuštenog prostora koje je prepušteno samo sebi i zakonima prirode. Da budemo precizniji, naše groblje nije ograđeno pa je sa tim otvoreno za sve životinje koje žive na tim prostorima počevši od ovaca, pasa lutalica, divljih svinja... koji u potrazi za hranom kopaju i ulaze u grobove i vade kosti iz grobova. Na udaru su najčešće i za sada grobovi koji nisu izliveni betonski. Pored više grobova na našem groblju mogu se naći kosti od naših predaka, bilo rođaka ili mještana. Iz gore navedenih razloga odlučili smo se da nam prioritetni raspored bude:

 

 

Program odvijanja restauracije hrama sv.Georgija

 

1. Ograđivanje groblja

 

2. Postavljanje kapija

a) na sjevernom sporednom ulazu

b) na centralnom sporednom ulazu

c) na glavnom ulazu

 

3. popločavanje ispred crkve i prilazne staze prema crkvi

 

4. Uređenje crkve

a) restauracija podnih ploča

b) restauracija stolarije

c) restauracija ikonostasa

  

5. Poslije odrade gore navedenih projekata uz zajednički dogovor postaviti ćemo slijedeće prioritete.

           na primjer:

 

         Identifikacija/prebrojavanje grobova

 opravak krova

 vanjsko uređenja same crkve